Projecte Dona Bolivia | ONG Bolivia | Dones lliures i apoderades exercint els seus drets

Atenció a les dones víctimes de violència a Sucre

Aquest projecte promou i protegeix el dret de les dones de Sucre (Bolívia) a exercir una vida lliure de violència i discriminació.

Mujeres libres y empoderadas

Aquest projecte es desenvolupa a l'àrea urbana del municipi de Sucre. La població destinatària són dones en situació de violència, estudiants de centres educatius escolars i universitaris, joves de col·lectius juvenils i instàncies governamentals com ara el Govern municipal.

El nostre soci local, el Centre Juana Azurduy (CJA), és una Organització No Governamental fundada el 10 de setembre del 1989 a l'impuls d'un grup de dones motivades pels alts índexs de pobresa, discriminació i vulneració dels drets de les dones , la infantesa i joventut de Bolívia.

El projecte promou i protegeix el dret de les dones a exercir una vida lliure de violència i discriminació

Per fer-ho, les activitats a realitzar s'articulen en tres eixos:

·L'atenció directa i empoderament a nivell individual de les dones víctimes de violència mitjançant una atenció multidisciplinària amb patrocini jurídic, psicoteràpia individual i col·lectiva, i suport social, basada en la Guia d'Atenció a Dones Víctimes de Violència (GAVVI).

·Accions d'incidència pública per a l'enfortiment de la política pública municipal sobre prevenció de la violència, mitjançant el disseny d'un Pla pilot Municipal de Prevenció de la Violència Contra la Dona, a implementar-se al sistema educatiu amb estudiants de 9 a 14 anys, 15 a 19 i grups de col·lectius juvenils de 19 a 25 anys, desenvolupant una proposta de sensibilització innovadora i altament participativa. I implementar una estratègia de sensibilització a joves universitaris sobre l'assetjament sexual i la violència masclista en espais de formació superior, mitjançant espais formatius altament motivadors i accions mobilitzadores amb intervencions socials i culturals.

·Accions d'incidència cultural mitjançant dues estratègies: una, l'articulació amb col·lectius juvenils que a partir de la metodologia Recerca Acció Proposta (IAP) desenvolupen coneixements sobre les causes que naturalitzen la violència, els quals seran socialitzats a través de productes comunicacionals transmèdia, adreçades a deconstruir la ideologia patriarcal i promoure la igualtat. I la segona mitjançant la producció i difusió de productes comunicacionals a “Encuentro Transmedia”.

EXPLICACIÓ MÉS DETALLADA DE LA METODOLOGIA:

El disseny metodològic del projecte des dels tres nivells d'actuació (individual, públic-estatal i cultural-social), és coherent amb els resultats i objectius proposats de cara a enfortir la promoció, protecció, prevenció i respecte del dret a una vida lliure de violència i discriminació de les dones del municipi de Sucre.

Per implementar el projecte s'han dissenyat estratègies i metodologies d'acció per a cadascun dels resultats.

El primer resultat, dirigit a l'atenció directa a dones víctimes de violència que denuncien davant la Defensoria de la Dona, aplica una metodologia validada per la institució, anomenada GAVVI (Guia d'Atenció a Dones Víctimes de Violència), que estableix un protocol rigorós de atenció als camps jurídic, psicològic i social. (veure a l'annex GAVVI). Compte amb un sistema de seguiment informatitzat que és omplert diàriament i reporta informació estadística quantitativa, permetent així mesurar l'avenç de l'atenció.

El segon resultat basa el seu treball en la capacitat d'articulació i coordinació institucional amb els nivells estatals locals com el govern municipal (GMAS) i la Universitat Pública (UMRSFX), amb els quals es tenen convenis subscrits per encarar de manera conjunta accions dirigides a millorar les condicions de la dona, contribuint a escurçar les bretxes d'inequitat. També es basa en la participació activa del CJA en instàncies de coordinació amb organitzacions de la societat civil i institucions que treballen a la temàtica.

A partir de resultats ja aconseguits d'incidència política de les articulacions de la societat civil, com la Llei Municipal de Lluita contra la Violència i el Pla Municipal de Lluita contra la Violència, en aquest Projecte es planteja avançar en el disseny i la implementació (pilot ) del Pla Municipal de Lluita contra la Violència, proposta que considera la necessitat dactuar en articulació amb el sistema educatiu i les organitzacions juvenils, desenvolupant propostes innovadores dintervenció per a la sensibilització de la població jove, cap a la no violència contra la dona.

Com a nova experiència institucional, es proposa un treball conjunt amb la UMRPSX, amb l'objectiu de manera experimental de desenvolupar un procés de sensibilització amb estudiants universitaris sobre el fenomen de la violència contra la dona, particularment en el camp de les relacions a l'àmbit estudiantil com és l'assetjament sexual.

El tercer Resultat, compta amb una metodologia de treball, validada en aquesta gestió, amb col·lectius juvenils en processos, que parteixen de la recerca utilitzant la metodologia “investigació, Acció Proposta” IAP, per arribar a accions comunicacionals i d'intervenció social urbana de els joves, manifestant el rebuig cap a la violència contra la dona, en particular contra la dona jove.

L'estratègia, es basa en la utilització de metodologies pedagògiques innovadores, que promouen la capacitat reflexiva i propositiva dels “joves IAP” (autoanomenats així), desenvolupant-hi introspecció sobre la seva condició i posició davant del patriarcat, interpel·lant la seva pròpia actitud, allò qual els permet qüestionar i proposar accions davant dels pares.

Els resultats dels seus processos investigatius són traduïts en productes comunicacionals transmèdia, difosos per plataformes digitals, els que permeten interactuar i dialogar amb milers de joves que accedeixen i comparteixen materials i criteris a les xarxes socials.

Aquest tercer resultat, s'insereix alhora dins de la proposta institucional en comunicació social, “Trobada Transmèdia”, mitjançant la qual es pretén sensibilitzar la població a través de la Ràdio emissora (FM 96.10) i de diverses plataformes digitals (Pàgina Web , Facebook, YouTube, Instragram), en la necessitat que té la població de respectar els drets de les dones i en particular el dret a la no violència. El Projecte aportarà de manera significativa a l'oferta comunicacional institucional amb la producció d'una sèrie que consta de 80 capítols, especialitzada en el dret de les dones a una vida lliure de violència, a través de la informació i sensibilització sobre les diverses formes i efectes socials i econòmics que comporta aquesta forma de relacions a la societat. Els productes difosos setmanalment permetran un ampli debat sobre la temàtica tant amb els oients com els consumidors de les plataformes digitals. El material quedarà instal·lat a les xarxes, servint de base d'informació i referència per a moltes organitzacions i institucions de i per a dones.

El conjunt destratègies dissenyades pel projecte, portaran de manera eficient i reeixida al compliment dels seus resultats i objectius.

El projecte planteja també una aliança estratègica amb el centre Oblates del Santíssim Redemptor (Lloc de la Dona) al costat del qual es plantegen fonamentalment dos tipus d'accions:

- Accions de formació sobre Drets, a partir de la producció de 5 mini documentals sobre Drets Humans, Drets de les dones, Salut, Educació i Violència de Gènere (posant especial èmfasi en les situacions dexplotació sexual) que seran utilitzats en les diferents activitats formatives de lentitat des duna metodologia transversal i participativa.

- Accions de sensibilització i transformació social a partir de la producció i la difusió d'un documental sobre testimonis d'històries de superació de les dones víctimes de violències i de la realització i la difusió de Podcasts.

Galeria d'imatges: 
Mesa de trabajo, ejerciendo derechos
Elaboración plan prevención violencia género
Plan prevención violencia de género
Jornadas sensibilización

Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.

Dóna

També et pot interessar

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te