Sectors d'actuació

 • Educació

  L'educació es troba entre les grans prioritats necessàries per al desenvolupament. La constitució de societats basades en la justícia i la igualtat, en les que les persones vegin respectades la seva dignitat i el seu desenvolupament integral com a éssers humans, depèn, en gran manera, del foment del seu aprenentatge.

 • Salut

  La mala salut no és només una conseqüència de la pobresa, sinó que en pot ser una de les causes. Mitjançant el suport a projectes en aquesta matèria, Mans Unides pretén prevenir les malalties a través de la creació, l'equipament i la millora d'infraestructures sanitàries, la promoció de campanyes de vacunació i de medicina preventiva, la formació de promotors de salut, el reforç de l'atenció maternoinfantil, la formació en alimentació i nutrició adequades, la sensibilització sobre prevenció i control de malalties endèmiques, la dotació d'aigua potable i sanejament.

 • Aigua i sanejament

  L'aigua és un bé essencial per a la vida humana, la salut i el desenvolupament, i un dret sobre el qual Mans Unides treballa a nombrosos països i contextos, molts d'ells assotats per sequeres cròniques. Donem suport a les poblacions perquè tinguin accés a l'aigua per a consum humà al llarg de tots els mesos de l'any, a través de diverses tècniques: des de senzilles perforacions fins captacions d'aigua de pluja, passant per obres més complexes segons la realitat de cada zona.

 • Dona

  Creiem fermament que homes i dones tenen els mateixos drets i han de tenir les mateixes oportunitats i donem suport a organitzacions locals que treballen en pro de l'equitat, promovent i formant en drets i apoderant les dones. A més de donar suport a la formació, donem suport a activitats generadores d'ingressos, l'accés i control a mitjans de producció, l'accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, sempre de conformitat amb les lleis nacionals.

 • Drets humans i societat civil

  Els Drets Humans són l'eix fonamental que guia el treball de Mans Unides, des dels drets de la infantesa fins als dels refugiats i migrants que enfronten situacions dramàtiques, passant pels drets de col·lectius específics com són els activistes o els mateixos defensors de drets humans. La defensa del territori té un lloc privilegiat en part dels nostres projectes en què es treballa la protecció, accés a terres i lluita contra l'acaparament.

 • Alimentació i mitjans de vida

  Mans Unides defensa el dret de totes les persones a una alimentació sana, nutritiva i suficient i treballa per posar fi a totes les formes de malnutrició.

  La ramaderia i l'agricultura, sectors primaris i bàsics, són el principal mitjà de treball i suport d'un elevat nombre de persones al món. Malgrat la seva enorme importància, aquests sectors es veuen amenaçats per mesures comercials injustes i per la falta de recursos per al seu desenvolupament, que forcen a moltes famílies a emigrar a les ciutats, a la recerca de noves oportunitats.

 • Medi ambient i canvi climàtic

  La casa comuna en la qual tots habitem ha de ser cuidada amb l'adequada atenció, pensant en la sostenibilitat i en les generacions futures. Per això, també donem suport a projectes de gestió, recuperació i protecció de recursos naturals de manera durable, com la lluita contra la desforestació i degradació dels boscos i contra la desertificació. Promovem les energies renovables i netes; i l'educació i formació ambiental de la societat civil, organitzacions de base, comunitat educativa i autoritats públiques.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te